Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Eter

Giới thiệu

Eter là ứng dụng cung cấp thông tin miễn phí dành cho Giáo viên. Eter cho phép Giáo viên trao đổi thông tin hoặc thông báo đến Phụ huynh và Sinh viên trong lớp do mình phụ trách một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Quy trình sử dụng Eter để trao đổi thông tin như sau:

Để tìm hiểu chi tiết cách sử dụng ứng dụng Eter, bạn hãy chọn phần hướng dẫn tương ứng bên dưới:

1
Hướng dẫn tải ứng dụng Eter
2
Hướng dẫn dành cho Giáo viên
3
Hướng dẫn dành cho Phụ huynh và Sinh viên

Hướng dẫn tải ứng dụng Eter

Trong Google Playstore tìm "Eter" hoặc tải ngay bằng nút Google Playstore ngay trên website eter.vn

1
Mở ứng dụn CH Play trong điện thoại để truy cập vào Google PlayStore.
2
Tìm với từ khóa eter.
3
Chọn ứng dụng Eter trong danh sách kết quả trả về.
4
Bấm vào nút Install (Cài đặt) để tiến hành cài đặt ứng dụng.

Hướng dẫn dành cho Giáo viên

Để sử dụng ứng dụng Eter, bạn cần tạo một tài khoản (hoàn toàn miễn phí). Các bước thực hiện như sau:
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Tạo tài khoản.
3
Chọn loại tài khoản là Giáo viên.
4
Nhập đầy đủ thông tin.
5
Bấm vào nút Đăng ký để tạo tài khoản.
Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ tự động đăng nhập vào Eter.
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Đăng nhập.
3
Nhập email và mật khẩu tài khoản Eter của bạn.
4
Bấm vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào ứng dụng.
Khi đăng nhập thành công, Eter sẽ hiển thị thông báo của tất cả các lớp bạn tham gia hoặc phụ trách theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Đăng xuất.
3
Trong thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để đăng xuất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Tài khoản.
3
Sửa lại các thông tin mong muốn.
4
Bấm vào nút Cập nhật để lưu lại.
Lưu ý: địa chỉ email không được phép thay đổi.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Tài khoản.
3
Chọn Đổi mật khẩu.
4
Nhập mật khẩu mới 2 lần.
5
Bấm vào nút Cập nhật để lưu lại mật khẩu mới.
Nếu bạn chẳng may quên mất mật khẩu Eter của mình, bạn vẫn có thể đổi lại mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Đăng nhập.
3
Chọn Quên mật khẩu.
4
Nhập địa chỉ email được dùng khi đăng ký tài khoản Eter.
5
Bấm vào nút Gởi lại mật khẩu.
6
Khi đó hệ thống Eter sẽ gởi một email xác nhận việc quên mật khẩu vào địa chỉ email trên. Bạn bấm vào liên kết thay đổi mật khẩu trong email.
7
Bạn sẽ được chuyển đến trang web Thay đổi mật khẩu của Eter.
8
Nhập mật khẩu mới 2 lần.
9
Bấm vào nút Xác nhận để cập nhật mật khẩu mới.
Khi đã đổi mật khẩu thành công, bạn đã có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào ứng dụng Eter.
Khi có thông báo gởi đến bạn, Eter sẽ thông báo/cảnh báo bạn bằng các hình thức sau:
Phát âm báo trên điện thoại.
Làm điện thoại rung.
Tạo thông báo trong điện thoại (PUSH).
Gởi email đến tài khoản email của bạn.
Bạn có thể bật/tắt các hình thức thông báo này bằng cách như sau:
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Thông báo.
3
Nhấn vào biểu tượng ON/OFF tương ứng với từng loại thông báo để bật/tắt nó.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp phụ trách, bấm vào nút Thêm lớp mới hoặc biểu tượng .
3
Nhập tên lớp và mã lớp.
4
Bấm vào nút Thêm lớp để tạo lớp mới.
Lưu ý:
Khi bạn vừa tạo tài khoản xong, Eter sẽ đề nghị bạn tạo lớp đầu tiên. Bạn có thể tạo lớp ngay lúc đó.
Bạn có thể không nhập mã lớp, khi đó Eter sẽ tạo mã lớp cho bạn.
Bạn cần cung cấp mã lớp cho phụ huynh, sinh viên để tham gia vào lớp của bạn. Vì vậy, bạn nên đặt mã lớp có nguyên tắc và dễ nhớ.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp phụ trách, chọn lớp cần sửa thông tin.
3
Bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.
4
Sửa lại các thông tin mong muốn.
5
Bấm vào nút Cập nhật để lưu lại.
Lưu ý: Bạn chỉ được phép sửa thông tin của những lớp do bạn phụ trách.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp phụ trách, chọn lớp cần xóa.
3
Bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.
4
Chọn Xóa lớp.
5
Trong thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để thực hiện xóa lớp.
Lưu ý:
Bạn chỉ được phép xóa những lớp do bạn phụ trách.
Khi xóa lớp thì tất cả thông báo của lớp cũng bị xóa theo.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp phụ trách, chọn lớp cần xóa người tham gia.
3
Bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.
4
Chọn Xóa tất cả người tham gia.
5
Trong thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để thực hiện xóa tất cả người tham gia.
Để tham gia vào lớp, phụ huynh, sinh viên cần biết mã lớp. Vì vậy, bạn cần gởi mã lớp đến phụ huynh, sinh viên. Bạn có thể dùng Eter để gởi mã lớp bằng cách như sau:
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp phụ trách, chọn lớp cần gởi mã lớp.
3
Chọn Mời tham gia.
4
Chọn hình thức chia sẻ phù hợp như dùng Gmail, Hangouts, Skype, Tin nhắn,... Ví dụ bạn chọn Gmail để chia sẻ mã lớp. Ứng dụng Gmail sẽ hiển thị cửa sổ Soạn thư. Eter đã chèn sẵn cho bạn mã lớp vào nội dung email. Bạn nhập các địa chỉ email cần gởi, có thể tùy chỉnh lại tiêu đề và nội dung email cho phù hợp và tiến hành gởi mail.
Lưu ý:
Một số hình thức chia sẻ sẽ tốn chi phí của bạn chẳng hạn như Tin nhắn.
Bạn có thể dùng những hình thức khác để gởi mã lớp đến phụ huynh, sinh viên như trực tiếp soạn email và gởi.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Tạo thông báo ở góc dưới bên phải màn hình.
2
Trong giao diện tạo Thông báo mới, bạn cần cung cấp các thông tin:
3
Chọn lớp cần gởi thông báo.
4
Nhập Nội dung thông báo.
5
Đính kèm hình ảnh. Eter cho phép bạn chọn hình ảnh có sẵn trong thiết bị hoặc chụp ảnh trực tiếp trong Eter để đính kèm vào thông báo.
6
Nhấn nút Gởi để tạo thông báo và gởi tới các thành viên trong lớp.
Lưu ý:
Bạn có thể chỉ nhập nội dung thông báo hoặc đính kèm hình ảnh hoặc cả 2 để tạo một thông báo.
Thông báo đã được tạo thì không thể xóa.
1
Trong màn hình chính, Eter sẽ hiển thị thông báo của tất cả các lớp bạn tham gia hoặc phụ trách theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn lớp cần xem thông báo.
3
Eter sẽ hiển thị tất cả thông báo của lớp được chọn theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
Hiện tại, Eter không cho phép xóa thông báo đã tạo

Hướng dẫn dành cho Phụ huynh và Sinh viên

Để sử dụng ứng dụng Eter, bạn cần tạo một tài khoản (hoàn toàn miễn phí). Các bước thực hiện như sau:
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Tạo tài khoản.
3
Chọn loại tài khoản phù hợp (Phụ huynh hoặc Sinh viên).
4
Nhập đầy đủ thông tin.
5
Bấm vào nút Đăng ký để tạo tài khoản.
Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ tự động đăng nhập vào Eter.
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Đăng nhập.
3
Nhập email và mật khẩu tài khoản Eter của bạn.
4
Bấm vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào ứng dụng.
Khi đăng nhập thành công, Eter sẽ hiển thị thông báo của tất cả các lớp bạn tham gia theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Đăng xuất.
3
Trong thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để đăng xuất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Tài khoản.
3
Sửa lại các thông tin mong muốn.
4
Bấm vào nút Cập nhật để lưu lại.
Lưu ý: địa chỉ email không được phép thay đổi.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Tài khoản.
3
Chọn Đổi mật khẩu.
4
Nhập mật khẩu mới 2 lần.
5
Bấm vào nút Cập nhật để lưu lại mật khẩu mới.
Nếu bạn chẳng may quên mất mật khẩu Eter của mình, bạn vẫn có thể đổi lại mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:
1
Mở ứng dụng Eter.
2
Chọn Đăng nhập.
3
Chọn Quên mật khẩu.
4
Nhập địa chỉ email được dùng khi đăng ký tài khoản Eter.
5
Bấm vào nút Gởi lại mật khẩu.
6
Khi đó hệ thống Eter sẽ gởi một email xác nhận việc quên mật khẩu vào địa chỉ email trên. Bạn bấm vào liên kết thay đổi mật khẩu trong email.
7
Bạn sẽ được chuyển đến trang web Thay đổi mật khẩu của Eter.
8
Nhập mật khẩu mới 2 lần.
9
Bấm vào nút Xác nhận để cập nhật mật khẩu mới.
Khi đã đổi mật khẩu thành công, bạn đã có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào ứng dụng Eter.
Khi có thông báo gởi đến bạn, Eter sẽ thông báo/cảnh báo bạn bằng các hình thức sau:
Phát âm báo trên điện thoại.
Làm điện thoại rung.
Tạo thông báo trong điện thoại (PUSH).
Gởi email đến tài khoản email của bạn.
Bạn có thể bật/tắt các hình thức thông báo này bằng cách như sau:
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Thiết lập ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn Thông báo.
3
Nhấn vào biểu tượng ON/OFF tương ứng với từng loại thông báo để bật/tắt nó.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Trong mục Lớp đã tham gia, bấm vào nút Tham gia lớp hoặc biểu tượng .
3
Nhập mã lớp.
4
Bấm vào nút Tham gia để tham gia vào lớp.
Lưu ý: khi bạn vừa tạo tài khoản xong, Eter sẽ đề nghị bạn tham gia vào lớp đầu tiên. Bạn có thể nhập mã lớp để tham gia ngay lúc đó.
1
Trong màn hình chính, Eter sẽ hiển thị thông báo của tất cả các lớp bạn tham gia theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
1
Trong màn hình chính, bấm vào biểu tượng Lớp ở góc trên bên phải màn hình.
2
Chọn lớp cần xem thông báo.
3
Eter sẽ hiển thị tất cả thông báo của lớp được chọn theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.
Khi nhận được thông báo, bạn có thể chọn một trong các trạng thái sau để phản hồi cho giáo viên biết bạn đã xem thông báo:
Cảm ơn: bạn muốn cảm ơn giáo viên vì đã gởi một thông báo hữu ích.
Đồng ý: bạn đồng ý với nội dung thông báo.
Không đồng ý: bạn không đồng ý với nội dung thông báo.
Chưa rõ: bạn chưa hiểu rõ nội dung thông báo.
Để phản hồi một thông báo khi đang xem, bạn chọn một trong các trạng thái được liệt kê bên dưới thông báo.
Lưu ý: Sau khi đã phản hồi một thông báo, bạn vẫn được phép thay đổi trạng thái phản hồi của thông báo đó.